contact form pilot intervisie 14 sep of 16 nov 2018

  Aanmeldingsformulier Pilot-Multidisciplinaire intervisie:

  Onderwerp : Zwangerschapsdiabetes
  Locatie: Amstelring, Laan v/d Helende Meesters 431, te Amstelveen
  Kosten: geen

  Beschikbare data:
  Vrijdag 14 september 2018 10:00 - 12:00Vrijdag 16 november 2018 10:00 - 12:00  We streven er naar om voor 12 januari 2018 (en ook voor 9 maart) een groep van ongeveer 12 verloskundigen en 4 diëtisten/diabetesverpleegkundigen te kunnen samenstellen. De ruimte die wij ter beschikking hebben bij Amstelring laat toe dat wij een grote groep kunnen onderverdelen in 3 kleinere groepen.

  Het is wenselijk dat verloskundigen en diëtisten reeds een werkrelatie hebben of dat in de toekomst zullen aangaan, mede omdat wij er van uitgaan dat een multidisciplinaire intervisiegroep kan bijdragen aan deskundigheidsbevordering én het exploreren van mogelijkheden buiten het eigen vakgebied.
  Wij stellen voor om de 1e keer volgens de ‘incidentmethode’ te werken (zie handleiding intervisie 2009.pdf KNOV).

  Wij hopen dat naar aanleiding van deze pilot multidisciplinaire intervisiegroepen ontstaan en dat de intervisie ten goede zal komen aan de uitvoering van het regioprotocol ‘Zwangerschapsdiabetes’.

  Accreditatie is aangevraagd

  Søs Astrup, Jolanda Brandse, Karla van Vliet, Joke Brandenbarg