Project ‘Zwangerschapsdiabetes’

Binnen het ‘Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland’ is een regioprotocol ‘Zwangerschapsdiabetes’ ontwikkeld overeenkomstig de VIL en andere protocollen om de opsporing en behandeling binnen de 1e en 2e lijn te optimaliseren. Met het ontwikkelde stroomdiagram kunnen wij aldus ongeveer 80% van de vrouwen met zwangerschapsdiabetes met behulp van een dieet binnen de zorg van de 1e lijn houden. 20% van hen zal dieet én medicatie nodig hebben, zij zetten hun controles voort in de 2e en 3e lijn.

Als lid van een multidisciplinaire werkgroep ‘zwangerschapsdiabetes’ ben ik werkzaam aan de volgende onderdelen van het project ‘Zwangerschapsdiabetes’ : nascholing ‘zwangerschapsdiabetes’ voor verloskundigen, ontwerpen en schrijven van een folder ‘zwangerschapsdiabetes’ voor vrouwen in de 1e-lijn, de samenwerking tussen 1e-lijns verloskundigen en 1e-lijns diëtisten tot stand brengen en intervisie met beide beroepsgroepen organiseren, het regioprotocol ‘Zwangerschapsdiabetes’ onder de aandacht brengen van beroepsgroepen in de gezondheidszorg en bij patiëntenorganisaties.

 

Nascholing ‘Zwangerschapsdiabetes’ voor verloskundigen en diëtisten.

Het regioprotocol ‘zwangerschapsdiabetes’ gaat uit van intensieve samenwerking met de 1e lijns-diëtist, 1e lijns-diabetesverpleegkundige en de huisarts, naast samenwerking met de 2e lijn. De aangeboden nascholing biedt u de gelegenheid om kennis te nemen van het regioprotocol zwangerschapsdiabetes én om een indruk te krijgen van welke implicaties dit voor uw praktijk zal hebben.

 

 

Aanbevelingen voor de nascholing ‘Zwangerschapsdiabetes’

  • U actualiseert uw inzicht in de fysiologische koolhydraathuishouding en de plaats die het hormoon insuline daarbij inneemt
  • U krijgt een handreiking ten behoeve van de samenwerking binnen de 1e lijn met de diëtist, de diabetesverpleegkundige en de huisarts
  • U krijgt uitleg omtrent het stroomschema van het regioprotocol zwangerschapsdiabetes
  • U vormt een podium om van gedachten te kunnen wisselen met collega’s die reeds het regioprotocol geïmplementeerd hebben, én U krijgt een inkijkje in de werkwijze van deze collega’s
  • U ontvangt support door middel van een presentatie van een collega uit de 2e en 3e lijn
  • U krijgt inzicht in de behandeling van de 1e lijns-diëtist met specialisatie diabetes en zwangerschapsdiabetes
  • U krijgt inzicht in de koolhydraatverdeling van het dieet en u maakt kennis met het prikboekje
  • U maakt kennis met de rol van de diabetesverpleegkundige in de 1e lijn
    De nascholing ‘zwangerschapsdiabetes’ voor verloskundigen is in nauwe samenwerking opgezet met collega Søs Astrup.

Folder zwangerschapsdiabetes voor de 1e lijn

Deze folder is ontwikkeld voor de zwangere vrouw met een verhoogd risico op het ontwikkelen van zwangerschapsdiabetes. De folder geeft uitleg over de extra controles, het laboratorium onderzoek, de bloedglucosewaarden, het bezoek aan de diëtist en wat de vrouw kan verwachten van haar verloskundige.

De folder is geschreven in het Nederlands en vertaald in het Engels, zij is digitaal te verkrijgen voor gebruik in uw praktijk, eenmalig € 25,00 voor de Nederlandse versie en € 25,00 voor de Engelstalige versie, bestellen per mail [email protected]

De folder is in samenwerking met de Kring Verloskundigen Amstelland geschreven door Wilma Elferink en Joke Brandenbarg.

Samenwerking 1e lijns verloskundigen en 1e en 2e lijns diëtisten

De Kring Verloskundigen Amstelland, de 1e lijns diëtisten Amstelland en de 2e lijns diëtist van het VUmc hebben sinds 2015 een hechte samenwerking opgezet met als doel de uitwerking van het regioprotocol ‘zwangerschapsdiabetes’ vorm te geven.

In 2017 heeft de regio Alkmaar eveneens conform het regioprotocol de zorg voor de vrouw met zwangerschapsdiabetes gereguleerd door middel van dieet in de 1e lijn behouden.

In 2017 hebben de eerste besprekingen plaats gevonden om gezamenlijk intervisie op te zetten van verloskundigen en diëtisten.

Intervisie

Intervisie voor verloskundigen, diëtisten en diabetesverpleegkundigen vrijdagochtend 7 februari, 12 juni en 9 oktober van 10:00 - 12:00 in Amstelring te Amstelveen. Accreditatie (C punten) aangevraagd.

Patiëntenorganisaties

De werkgroep van het regioprotocol ‘zwangerschapsdiabetes’ heeft samengewerkt met een lid van de Stichting Geboortebeweging en zal in de toekomst de samenwerking met andere patiëntenorganisaties zoals Diabetesvereniging Nederland aangaan.